Sportovní klub MADEJA sportu

Sportovní klub MADEJA sportu

Jedná de o sportovní klub pro děti od 2 do 16 let a jejich rodiče, kteří chtějí vést své děti ke sportovní všestrannosti v kolektivu obdobně smýšlejících lidí bez závodních ambicí.

„Klubík“, jak našemu spolku familiárně říkáme, vznikl na podzim roku 2014. Na začátku byla parta kamarádů a známých, které dal dohromady Jirka Kotásek a cílem bylo a stále zůstává, vést děti k lásce ke sportu, přírodě a zdravému životnímu stylu. Vše v duchu fair play.

Většina z dospěláků, kteří stáli u zrodu „Klubíku“, se v mládí věnovala sportu se závodními ambicemi a dodnes aktivně sportuje. Někteří mají patřičné pedagogické vzdělání, jiní jen prošli různými instruktorskými kurzy, a tak vznikli trenéři a jejich asistenti. Díky tomu dnes můžeme děti naučit základům atletiky, cyklistiky, inline bruslení, lezení a lyžování. Další odvětví mohou následovat směrem k oblasti dnes už ne-extrémních sportů jako je windsurfing, skateboarding, kiteboarding, vodní turistika a kdo ví, co ještě.

Když něco neumíme sami, víme na koho se obrátit a zajistit 100% a bezpečnou výuku. Děti mají tréninky dvakrát týdně, v zimním období se navíc konají výjezdy do hor s celodenní výukou lyžování.

Sport vždy spojoval lidi, přinášel radost a touha po dosažení cíle učí překonávat překážky. A to se snažíme předat dětem i za cenu toho, že to nebude v nejlepším čase, ale s obrovským úsměvem na konci. Více na www.skms.cz


© 2016 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek